Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » De Rubáiyát » Losse kwatrijnen

Polak, Leo

Leo Polak verzorgde in 1937 een cursus voor de Radio-Volksuniversiteit onder de titel 'Noodlot en vrije wil'. Daarin kwam Omar Khayyám ter sprake, met een door Polak vertaald kwatrijn:

't Al is een dambord, beurtelings dag en nacht,
Wij zijn de stenen in des Noodlots Macht,
Het schuift ons heen en weer, maakt dam en slaat -
Tot stuk voor stuk elk in de doos weer gaat.

(Verspreide Geschriften, deel 1. Amsterdam, 1947)