Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » Genootschap » Publicaties » Jaarboeken

Register op de Jaarboeken

AuteurTitelNr.Blz.
Biegstraaten, Jos Voorwoord 1 5
Biegstraaten, Jos Mussen, adelaars en pauwen 2 42
Biegstraaten, Jos It´s all for fun. 100 jaar Omar Khayyám Club 2 6
Biegstraaten, Jos Het Nederlands Omar Khayyám Genootschap 2 5
Biegstraaten, Jos Omar in Nederland. Deel 1: de periode tot 1910. Onvindbare kwatrijnen 1 34
Bilt, Th.M. van de Summary 1 40
Bremer, G.J. Driemaal Omar Khayyam in Israel 2 28
Bremer, Geert Wat zegt dat quatrijn mij? 1 30
Bremer, Geert Zeven quatrijnen van Omar Khayyam volgens Edward FitzGerald 1859, door Geert Bremer in het Nederlands overgebracht 1 29
Bremer, Geert Acht kwatrijnen van Omar Khayyam volgens Edward FitzGerald 1859, door Geert Bremer in het Nederlands overgebracht 2 10
Bruijn, J.T.P. de Schaakspel of poppenspel 1 20
Jorritsma, Dirk Over het vertalen van gedichten 1 22
Jorritsma, Dirk [Zonder titel] 2 40
Schagen, Johan van Proeve van onderzoek naar twee verschillen in vertalingen van het zogeheten schaakkwatrijn van Omar Khayyam 1 7
Schagen, Johan van De Rubaiyat van Omar Khayyam. FitzGeralds schepping kritisch bekeken: een onderzoek naar de openingskwatrijnen 2 11
Vries, D. de Solidair 1 38
Vries, D. de Een schets over de betekenis van Omar Khayyam voor de algebra 2 30
Biegstraaten, Jos Voorwoord 3 5
Prick, Harry G.M. Henry Wildermuth. Acht vertalingen in het Engels van kwatrijnen van Omar Khayyam in de vertaling van P.C. Boutens 3 6
Vries, Dirk de Het vertalen van de Rubaiyat 3 9
Coumans, Jos Lucas Metsier 3 12
Bremer, G.J. Iran-Perzië. Een kort reisverslag 3 19
Schagen, Johan van Bericht uit Merv. Omar Khayyam (Vertaling: Johan van Schagen) 3 24
Coumans, Jos Het net uitger.o.o.k.t. 3 28
Bruijn, Hans de Omar Chajjâm en P.C. Boutens in de nalatenschap van J.H. Kramers 3 38
Haan, Jacob Israël de Voorbeschikking 3 46
Donker, Anthonie Omar Khayyam 3 47
Hoekgeest, Jacob van De zin van het bestaan 3 48
Goud, Marco Een boek met verzen. P.C. Boutens en Omar Khayyam 3 49
Biegstraaten, Jos Voorwoord 4 5
Biegstraaten, Jos In memoriam Johan van Schagen 4 7
Schagen, Johan van [& Nolda Morriën] In memoriam Dirk Jorritsma 4 7
Bremer, Geert De pottenbakker 4 10
Prick, Harry G.M. Henry Wildermuth. Tien vertalingen in het Engels van kwatrijnen door Omar Khayyam in de vertaling van P.C. Boutens 4 10
Burger, Gerard Epicurus en Omar Khayyam, de Rubaiyat als projectieplaatje 4 16
Meursing, Dirk Zestien ruba'iyat 4 28
Goud, Marco Een drang iets schoons te bieden. Over een toneelopvoering van Boutens' Rubaiyat-vertaling in 1916 4 30
Seyed-Gohrab, Asghar Kwatrijnen van Omar Khayyam in de boot uit Tabríz 4 34
Veldhuizen, Willem Kwatrijnen uit de vierde editie van FitzGerald 4 42
Biegstraaten, Jos Omar met een glimlach. Een verkenning van parodieën op FitzGerald's Rubaíyát van Omar Khayyám 4 44
Hauman, Remi De echte Omar. Over J.H. Leopolds werkwijze tijdens de vertalingen van de Omar Khayyam kwatrijnen 4 66
Coumans, Jos De Rubaiyat privé 4 74
Biegstraaten, Jos Het Nederlands Omar Khayyam Genootschap 5 6
Meursing, Dirk Vijftien kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Chaijaam 5 8
Bruijn, Hans de ... and Thou Beside me singing in the Wilderness' 5 10
Bremer, Geert De Islam en de wijn 5 18
Goud, Marco Omar Khayyam onder de loep. Enkele notities over de totstandkoming van Boutens' Rubaiyat 5 22
Biegstraaten, Jos Omar is klaar. Over Johan van Schagen, Theo Forrer en Omar Khayyám 5 28
Haar, Johan ter Thou, oh Lord Christ, beside me in this Wilderness of man's futile endeavour ...' 5 46
Berg, Gabrielle van den Schetsen van FitzGerald en Woodbridge bewaard in Arthur Benson's Edward FitzGerald 5 53
Hauman, Remi Khayyams Arabische verzen 5 62
Seyed-Gohrab, Asghar Omar Khayyams carpe diem filosofie in de Perzische poëzie 5 66
Bruijn, Hans de In mijn vertaling 6 5
Seyed-Gohrab, Asghar; Coumans, Jos Voorwoord 6 6
Bibliografie Jos Biegstraaten 6 7
Bruijn, Hans de Leopold's kwatrijn XXVI 6 10
Goud, Marco Hans Warren. Kwatrijnen van Omar Khayyam 6 10
Berg, Gabrielle van den Een kwatrijn van Djâmi uit Herat 6 19
Hauman, Remi De kalief achter Khayyam 6 20
Bremer, Geert De twaalf vreugden van de verzamelaar 6 24
Haar, Johan ter Jamshedi Edulji Saklatwalla en Omar Khayyam 6 27
Coumans, Jos Hoe populair is de 'Rubáiyát' van Omar Khayyám en hoe valt die populariteit te verklaren? 6 34
Seyed-Gohrab, Asghar Magie van Omar Khayyám in hedendaags Perzië 6 38
Groot, Rokus de Rumi en muzikaliteit 6 50
Gerritsen, Willem Een eenhoornvis, in 1736 gestrand in de Elbemonding 6 54
Seyed-Gohrab, Asghar; Coumans, Jos Voorwoord 7 5
Biegstraaten, Jos Herinneringen aan 25 jaar Omar Khayyám Genootschap 7 7
Bruijn, Hans de Het blijft tobben met Khayyâm ... 7 12
Coumans, Jos Over het verzamelen van De Rubáiyát van Omar Khayyám 7 14
Goud, Marco 'Eet met uw vrienden'. Omar Khayyam in de biografie van P.C. Boutens 7 16
Groot, Rokus de Een kleine roebaiyat-geschiedenis 7 18
Haar, Johan ter Voer voor mystici en atheďsten 7 20
Hauman, Remi [Zonder titel] 7 22
Meursing, Dirk Het Omar Genootschap 7 24
Seyed-Gohrab, Asghar Een geheim van de eeuwigheid 7 26
Biegstraaten, Jos Siep, Leopold en Omar 7 28
Voorwoord 8 5
Biegstraaten, Leonore In memoriam Jos Biegstraaten 1944-2018 8 6
Bruijn, Hans de Tien kwatrijnen van Abu-Sa’id b. Abi ‘l -Kheyr van Mehna (967-1930) 8 12
Naghib-Bukman, Sohela Bijan Samandar: de charme van poëzie in dialect 8 16
Groot, Rokus de Bijan Samandar: de charme van poëzie in dialect 8 16
Seyed-Gohrab, Asghar There was a Door to which I found no Key 8 20
Bormans, Peter Khayyam als detective 8 25
Goud, Marco Een onbekende brief van P.C. Boutens aan A. Roland Holst over Willem Arondéus 8 28
Hauman, Remi Les orientalistes pourront vérifier 8 31
Coumans, Jos Theo van Raalte – ‘In de Nationale Kroeg’ 8 34