Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » Invloed » Letteren » Bloemlezingen

Bloemlezingen

BLOEMLEZINGEN

Gezien het voorgaande zal het niet verbazen dat er nogal wat bloemlezingen bestaan waarin kwatrijnen van Omar Khayyám zijn opgenomen. Hieronder vindt u een eerste inventariserend overzicht, waar mogelijk met vermelding van de vertaler(s) van de geselecteerde kwatrijnen.
Niet opgenomen zijn de vele literatuurgeschiedenissen voor het onderwijs.

3000 jaar wereldpoëzie in 500 onsterfelijke gedichten. Samengebracht door Koen Stassijns & Ivo van Strijtem. Tielt, Lannoo, 2005.
Een kwatrijn van J.H. Leopold, vier kwatrijnen van L. Metsier.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur. Bijeengebracht en ingeleid door Menno Wigman en Rob Schouten. Amsterdam, Prometheus, 2012.
Een kwatrijn van J.H. Leopold.

Bronnen van geluk. Haarlem, Schuyt & Co., 1976. (5e dr.)
Een kwatrijn van P.C. Boutens.

Bronnen van Perzische wijsheid. Haarlem, Schuyt & Co., 1970.
Drie kwatrijnen, vertaald door J.W. Schotman.

Goden, priesters en koningen. Bloemlezing uit de Oosterse letterkunde. Wim. J. Simons. Den Haag, Bakker/Daamen, 1958.
Vijf kwatrijnen van J.H. Leopold.

Hij noemt alle boeken rozen. Samenst. Greet Ramael. Leuven, Uitgeverij P, 2002.
Drie kwatrijnen van D. Jorritsma.

Kom, vul de glazen! ! Poëzie waar je dorst van krijgt: vrolijke gedichten over wijn van 1087 tot heden. [Samensteller] Hans Melissen. Hilversum: Syrah, 2007.
Een kwatrijn van J.C. Bloem.

Het laatste anker. 300 gedichten over dood en wat troost uit de hele wereld. Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem. Tielt, Lannoo, 2003.
Drie kwatrijnen van J.T.P. de Bruijn.

Leef! Wereldpoëzie over alle gebeurtenissen van ons bestaan. Samenst. Daan Bronkhorst. Amsterdam, Muntinga, 2010. (2e dr.)
Een kwatrijn van Johan van Schagen.

De Liefste. Onsterfelijke liefdesverzen. Samenstelling en vertaling Paul Claes. Amsterdam, Meulenhoff, 1990. (2e dr.)
Een kwatrijn van Paul Claes.

Meer wijnwijsheden. Rudolf Pierik. Rotterdam, Donker, 1998.
Twee kwatrijnen, vertaler onbekend. (R. Pierik?)

Met jou open ik oude nachten. De mooiste wijngedichten uit de wereldliteratuur op dronk gebracht door René Smeets ; met foto's van Philippe Debeerst. Leuven, P, 2004.
Twaalf kwatrijnen van W. Blok.

De mooiste van altijd. 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten. Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem. Tielt, Lannoo, 1999.
Een kwatrijn van J.H. Leopold, vier kwatrijnen van L. Metsier.

Mozaïek serie A nr. 10. Verzameld door W. van Leeuwen. Zwolle, Tjeenk Willink, [ca. 1926]
Vijf kwatrijnen van J.H. Leopold en vier kwatrijnen van P.C. Boutens.

De muze kent geen Babel. Poëzie uit alle werelddelen in vertaling. Samenst. Dick Voerman en W.A. Braasem. Amsterdam, Querido, 1959.
Drie kwatrijnen van Johan van Schagen, twee kwatrijnen van H.W.J.M. Keuls, een kwatrijn van J.H. Leopold.

Oogst der tijden. Keur uit de werken van schrijvers en dichters aller volken en eeuwen. Red. Johan Winkler. Amsterdam, Arbeiderspers, 1940.
Kwatrijn (aantal onbekend) van P.C. Boutens.

Oosters citatenboek 2. Samengesteld door G. van den Berghe. Utrecht [etc.], Spectrum, 1969.
Een kwatrijnen van P.C. Boutens.

P.C. Boutens. Een inleiding met bloemlezing door W. Kramer. Amsterdam, Meulenhoff, 1926.
Tien kwatrijnen en een motto, van P.C. Boutens.

Pegasus op wereldreis. Poëzie uit alle windstreken in Nederlandse vertaling. Bijeengebracht en ingeleid door Dick Voerman en W.A. Braasem. Amsterdam, Van der Peet, 1954.
Drie kwatrijnen van Johan van Schagen, twee kwatrijnen van H.W.J.M. Keuls, een kwatrijn van J.H. Leopold.

Vrij! Samenst. Daan Bronkhorst. Amsterdam, Muntinga, 2008.
Een kwatrijn van J.H. Leopold, twee kwatrijnen van A. Soleimani.

Wie schreef dat? Een literair spel dat ge met u zelf en anderen kunt beoefenen. Samenst. C.J. Kelk. Amsterdam, Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1953.
Een kwatrijn van J.H. Leopold, een kwatrijn van H.W.J.M. Keuls.

Wijnbrevier. Voor wie oprecht geloven in het goede glas van velerlei herkomst. Lajos Ruff. Rotterdam, Donker, 1974.
Drie kwatrijnen van J.H. Leopold, vier kwatrijnen van H.W.J.M. Keuls, vier kwatrijnen van J. Weiland.