Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » Literatuur

Literatuur

Over Omar Khayyám en zijn werk zijn duizenden publicaties verschenen, en de stroom is nog lang niet opgedroogd. Helaas bestaat er bestaat geen algemeen overzicht van de internationale literatuur. Het Nederlandse aandeel in de literatuur over Khayyám is bescheiden. Dit overzicht is een eerste aanzet daartoe.

Behalve in boeken en tijdschriftartikelen is er ook veel belangrijke informatie te vinden in de inleidingen en introducties bij de verschillende uitgaven van de vertalingen.

Het overzicht betreft publicaties van Nederlands(talig)e auteurs.

Adema, H. Beperking als uitdaging - 1997

Batenburg, Rianne Op hun gevleugelde gedachten - 2004

Begheyn, Paul P.C. Boutens en zijn Engelse bewonderaar Henry Wildermuth - 1992

Berg, Arie van den Schatkamers vol wijsheid en wijn - 1997

Berg, Gabrielle van den; Biegstraaten, Jos et al. 150 jaar Rubáiyát van Omar Khayyám in woord en beeld - 2009

Biegstraaten, J.; Coumans, J. A book in the wilderness - 2009

Biegstraaten, Jos Khayyam, Omar xi - 2008

Biegstraaten, Jos Omar in Nederland - 1992 **

Biegstraaten, Jos Omar voor dierenliefhebbers - 2006

Biegstraaten, Jos How 'Umar Khayyám inspired Dutch visul artists - 2012 **

Biegstraaten, Jos Een Pers in druk - 1997

Biegstraaten, Jos Omar with a smile - 2006

Biegstraaten, Jos It's all for fun ... - 1995 **

Biegstraaten, Jos Mussen, adelaars en pauwen - 1995 **

Biegstraaten, Jos Vrijzinnigen en vrijdenkers - 2002

Biegstraaten, Jos Omaritis in de polder - 2006 **

Boersma, A. J. Omar Khayyam - 1966

Boisson de la Rivière, J. SufiÔsme - 1909 **

Br. Markies 'Oemar Khayyam - 1927

Brakel Buys, R. van Omar Khayam - 1938 **

Bremer, Geert Wat zegt dat quatrijn mij? - 1992 **

Bremer, Geert Driemaal Omar Khayyam in Israel - 1995 **

Bremer, Geert Iran-PerziŽ - 2000 **

Bruijn, Hans de Khayyám in het PerziŽ van Khatami - 2000

Bruijn, Hans de Theun de Vries en de oosterse poŽzie - 2004

Bruijn, J.T.P de Mystical epigrams - 1997 **

Bruijn, J.T.P. de Wie was 'Hocéˇne-Âzad'? - 2006 **

Bruijn, J.T.P. de De Perzische muze in de polder - 2006 **

Bruijn, J.T.P. de Omar Chajjâm en P.C. Boutens ... - 2000 **

Bruijn, J.T.P. de Other Persian quatrains in Holland ... - 2012 **

Bruijn, J.T.P. de Schaakspel of poppenspel - 1992 **

Buma, J.T. Omar Chajjam en het kwatrijn - 1978

Burger, Gerard The Wine of wisdom - 2005

Burger, Gerard J.H. Leopold en Omar Khayyam - 1990

Coumans, Jos "Bois du vin ..." - 2018

Coumans, Jos De Rubáiyát privé - 2005

Coumans, Jos De kwatrijnen van Theo - 2018

Coumans, Jos The Rubáiyát of Omar Khayyám - 2010

Coumans, Jos Lucas Metsier - 2000 **

Coumans, Jos Inleiding + Bibliografie - 1997

Coumans, Jos An 'Umar Khayyám database - 2012 **

Coumans, Jos Leven is lijden - 1982

Coumans, Jos Het net uitger.o.o.k.t - 2000 **

Coumans, Jos Op zoek naar de waarheid - 1984

Coumans, Jos; Drew, John The erring finger writes - 2015

Crucifix, BenoÓt Woestijn waar ik dit paradijs aan dank - 2014

Dam, Harm-Jan van Rubáiyát van Omar Khayyám - 1997

Deel, Tom van Pluk de dag - 1997

Deel, Tom van Omar Khayyám. - 1997

Delft, Dirk van Een zevenhoek te Isfahan - 2006

Delft, Dirk van Een duizendjarige beststeller - 2001

Dijkstra, Frans Rijk met het onvolmaakte - 2010

Dongelmans, Berry Recensie - 2006

Duyfhuizen, Geertruida M.J. Edward FitzGerald: vertaler van Omar Khayyám - 1960

Dynarowicz, Ewa Intertekstualiteit als positioneringsstrategie - 2015

Fens, Kees Kringloop van en in het kwatrijn - 1981

Fens, Kees Het leven van de derde regel - 1985

Fens, Kees Taal als delicatesse - 2006

Goud, M.; Seyed-Gohrab, A.A. (red.) De Perzische muze in de polder - 2006

Goud, Marco Ida Gerhardt, Horatius en Khayyám - 2002

Goud, Marco Een boek met verzen - 2000 **

Groot, Jan H. de Bij enkele kwartrijmen van Omar Khayyam - 1957

Hendrikse, Kees Omar Khayyám en de Rubaiyat in vertaling en romans - 2002

Hogendijk, Jan Omar Khayyam. Wiskundige en wijnkenner - 2004

Hulsker, J. De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten - 1935

Hulzebos, Bram Perzische kwatrijnen over leven, liefde en de dood - 1995

Jelles, Hanneke PoŽzie van de tentmaker - 2009

Jolencke Oude cultuur herleefde in Perzische middeleeuwen - 1950

Jorritsma, Dirk Over het vertalen van gedichten - 1992 **

Jorritsma, Dirk Over het vertalen van gedichten (vervolg) - 1995 **

Kluwer, N. Omar Khayyam - 1948

Koning, Michel de Lucas Metsier, dichter en vertaler - 1979

Kramer, Thijs Omar Khayyám in Meermanno - 2009

Kramers, J.H. Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde - 1944 **

Kramers, J.H. Omar Chajjam - 1954 **

Kramers, J.H. Nouvelles recherches sur les quatrains d'Omar Khayyam - 1929

Kuipers, Willem Levenskunst van Omar Khayyám - 1997

Leezenberg, Michiel Geniet vooral van liefde en drank - 2010

Luijters, Guus Omar Khayam - 1997

M., P.J. Omar Khayyam. Kwatrijnen - 193?

M., P.J. Signalement vertaling van Van Schagen - 1948

Matsier, N. Khayyam - 1998

Matsier, N. Scherf onder aarden scherven - 2001 **

Meynsma, Oege Omar Chajjam van Nischapoer ... - 1891

Middag, Guus Iets meer levende hond graag, en iets minder dode leeuw - 2010

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 4 - 2006

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Omar Khayyâm. Geleerde en dichter uit PerziŽ ... - 2001

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 5 - 2009

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek I - 1992

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 2 - 1995

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 3 - 2000

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 7 - 2015

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 8 - 2018

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 6 - 2012

NN Onder de streep. Persoonlijkheden - 1909

NN Postbode Ritske Huismans en de kwatrijnen ... - 1973

NN Nieuwe verzen - 1913

NN Hat Omar Khayyám bistien en sels kwatrinen skreaun - 1961

Pr. Rubaiyat - 1966

Prick, Harry G.M. Henry Wildermuth - 2000 **

Prick, Harry G.M. 'The only friend I have ever had'' - 1994

Prick, Harry G.M. 'That fuller understanding, each to each' - 1992

Prick, Harry G.M. 'Hear from the higher world thy destiny' - 1993

Schagen, Johan van Leven en levenshouding van Omar Khayyam - 1993

Schagen, Johan van Een afscheid - 1997

Schagen, Johan van Proeve van onderzoek ... - 1992 **

Schagen, Johan van De Rubaiyat van Omar Khayyam - 1995 **

Scharten, Carel Overzicht der Nederlandsche letteren - 1915

Seyed-Gohrab, A. A. Omar Khayyamís Transgressive Ethics ... 2020

Seyed-Gohrab, A.A. Mehdi Aminrazavi - 2008

Seyed-Gohrab, A.A. Edward FitzGerald's Translation of The Rubáiyát of Omar Khayyám - 2020 **

Seyed-Gohrab, A.A. (ed.) The Great 'Umar - 2012

Simons, Wilfred De luie kater van de Perzische poŽzie - 2001

Spillebeen, Willy Omar Khayyam en zijn Rubaiyat - 2007

Tijdens, E.F. Op zoek naar Omar's stem - 1957

Veer, Janneke van der Het jaar van Omar Khayyám - 2009

Verspoor, Dolf Goud uit lood - 1992

Vinosous, V. Omars eeuwenoude wijsheid van de wijn - 1961

Vliet, H.T.M. van Von der Übersetzung zur Intertextualität - 2001

Vliet, H.T.M. van Eine Welt in Worten - 1997

Voeten, Bert Omar Khayyam, Rubaiyat - 1956

Vries, D. de Solidair - 1992 **

Vries, D. de Een schets over de betekenis van Omar Khayyam voor de algebra - 1995 **

Vries, D. de Het vertalen van de Rubaiyat - 2000 **

Wadman, A. Kwatrinen fan Omar Khayyam - 1955

Warners, J.D.Ph. Het Perzische kwatrijn - 1947 **

Weekhout-Zijderveld, G. Willem de Mérode en Omar Khayyam - 1987

Weijts, Christiaan Meer dan gedichtjes lezen - 2006

Weijts, Christiaan Perzische cultfiguur van het Westen - 2001

Weiland, J. Het stille feest - 1959

Weststrate, M. Vertaling als hulpmiddel - 1967

Woltz, W. Manuscript Rubaiyat in Cambridge vervalsing - 1978

Batenburg, Rianne Op hun gevleugelde gedachten - 2004

Berg, Gabrielle van den; Biegstraaten, Jos et al. 150 jaar Rubáiyát van Omar Khayyám in woord en beeld - 2009

Biegstraaten, J.; Coumans, J. A book in the wilderness - 2009

Biegstraaten, Jos It's all for fun ... - 1995 **

Biegstraaten, Jos Omar in Nederland - 1992 **

Biegstraaten, Jos How 'Umar Khayyám inspired Dutch visul artists - 2012 **

Biegstraaten, Jos Omaritis in de polder - 2006 **

Biegstraaten, Jos Mussen, adelaars en pauwen - 1995 **

Boisson de la Rivière, J. SufiÔsme - 1909 **

Brakel Buys, R. van Omar Khayam - 1938 **

Bremer, Geert Wat zegt dat quatrijn mij? - 1992 **

Bremer, Geert Driemaal Omar Khayyam in Israel - 1995 **

Bremer, Geert Iran-PerziŽ - 2000 **

Bruijn, J.T.P de Mystical epigrams - 1997 **

Bruijn, J.T.P. de Omar Chajjâm en P.C. Boutens ... - 2000 **

Bruijn, J.T.P. de Other Persian quatrains in Holland ... - 2012 **

Bruijn, J.T.P. de Wie was 'Hocéˇne-Âzad'? - 2006 **

Bruijn, J.T.P. de Schaakspel of poppenspel - 1992 **

Bruijn, J.T.P. de De Perzische muze in de polder - 2006 **

Burger, Gerard J.H. Leopold en Omar Khayyam - 1990

Coumans, Jos Het net uitger.o.o.k.t - 2000 **

Coumans, Jos An 'Umar Khayyám database - 2012 **

Coumans, Jos Lucas Metsier - 2000 **

Coumans, Jos The Rubáiyát of Omar Khayyám - 2010

Coumans, Jos; Drew, John The erring finger writes - 2015

Goud, M.; Seyed-Gohrab, A.A. (red.) De Perzische muze in de polder - 2006

Goud, Marco Een boek met verzen - 2000 **

Jorritsma, Dirk Over het vertalen van gedichten - 1992 **

Jorritsma, Dirk Over het vertalen van gedichten (vervolg) - 1995 **

Kramers, J.H. Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde - 1944 **

Kramers, J.H. Omar Chajjam - 1954 **

Matsier, N. Scherf onder aarden scherven - 2001 **

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 5 - 2009

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Omar Khayyâm. Geleerde en dichter uit PerziŽ ... - 2001

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 2 - 1995

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek I - 1992

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 4 - 2006

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 6 - 2012

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 8 - 2018

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 3 - 2000

Nederlands Omar Khayyâm Genootschap Jaarboek 7 - 2015

Prick, Harry G.M. Henry Wildermuth - 2000 **

Schagen, Johan van De Rubaiyat van Omar Khayyam - 1995 **

Schagen, Johan van Proeve van onderzoek ... - 1992 **

Seyed-Gohrab, A.A. Edward FitzGerald's Translation of The Rubáiyát of Omar Khayyám - 2020 **

Seyed-Gohrab, A.A. (ed.) The Great 'Umar - 2012

Vries, D. de Het vertalen van de Rubaiyat - 2000 **

Vries, D. de Een schets over de betekenis van Omar Khayyam voor de algebra - 1995 **

Vries, D. de Solidair - 1992 **

Warners, J.D.Ph. Het Perzische kwatrijn - 1947 **

Adema, H. Beperking als uitdaging - 1997

Begheyn, Paul P.C. Boutens en zijn Engelse bewonderaar Henry Wildermuth - 1992

Berg, Arie van den Schatkamers vol wijsheid en wijn - 1997

Biegstraaten, Jos Khayyam, Omar xi - 2008

Biegstraaten, Jos Omar voor dierenliefhebbers - 2006

Biegstraaten, Jos Een Pers in druk - 1997

Biegstraaten, Jos Omar with a smile - 2006

Biegstraaten, Jos Vrijzinnigen en vrijdenkers - 2002

Boersma, A. J. Omar Khayyam - 1966

Br. Markies 'Oemar Khayyam - 1927

Bruijn, Hans de Khayyám in het PerziŽ van Khatami - 2000

Bruijn, Hans de Theun de Vries en de oosterse poŽzie - 2004

Buma, J.T. Omar Chajjam en het kwatrijn - 1978

Burger, Gerard The Wine of wisdom - 2005

Coumans, Jos De kwatrijnen van Theo - 2018

Coumans, Jos "Bois du vin ..." - 2018

Coumans, Jos Inleiding + Bibliografie - 1997

Coumans, Jos De Rubáiyát privé - 2005

Coumans, Jos Leven is lijden - 1982

Coumans, Jos Op zoek naar de waarheid - 1984

Crucifix, BenoÓt Woestijn waar ik dit paradijs aan dank - 2014

Dam, Harm-Jan van Rubáiyát van Omar Khayyám - 1997

Deel, Tom van Pluk de dag - 1997

Deel, Tom van Omar Khayyám. - 1997

Delft, Dirk van Een zevenhoek te Isfahan - 2006

Delft, Dirk van Een duizendjarige beststeller - 2001

Dijkstra, Frans Rijk met het onvolmaakte - 2010

Dongelmans, Berry Recensie - 2006

Duyfhuizen, Geertruida M.J. Edward FitzGerald: vertaler van Omar Khayyám - 1960

Dynarowicz, Ewa Intertekstualiteit als positioneringsstrategie - 2015

Fens, Kees Taal als delicatesse - 2006

Fens, Kees Kringloop van en in het kwatrijn - 1981

Fens, Kees Het leven van de derde regel - 1985

Goud, Marco Ida Gerhardt, Horatius en Khayyám - 2002

Groot, Jan H. de Bij enkele kwartrijmen van Omar Khayyam - 1957

Hendrikse, Kees Omar Khayyám en de Rubaiyat in vertaling en romans - 2002

Hogendijk, Jan Omar Khayyam. Wiskundige en wijnkenner - 2004

Hulsker, J. De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten - 1935

Hulzebos, Bram Perzische kwatrijnen over leven, liefde en de dood - 1995

Jelles, Hanneke PoŽzie van de tentmaker - 2009

Jolencke Oude cultuur herleefde in Perzische middeleeuwen - 1950

Kluwer, N. Omar Khayyam - 1948

Koning, Michel de Lucas Metsier, dichter en vertaler - 1979

Kramer, Thijs Omar Khayyám in Meermanno - 2009

Kramers, J.H. Nouvelles recherches sur les quatrains d'Omar Khayyam - 1929

Kuipers, Willem Levenskunst van Omar Khayyám - 1997

Leezenberg, Michiel Geniet vooral van liefde en drank - 2010

Luijters, Guus Omar Khayam - 1997

M., P.J. Omar Khayyam. Kwatrijnen - 193?

M., P.J. Signalement vertaling van Van Schagen - 1948

Matsier, N. Khayyam - 1998

Meynsma, Oege Omar Chajjam van Nischapoer ... - 1891

Middag, Guus Iets meer levende hond graag, en iets minder dode leeuw - 2010

NN Postbode Ritske Huismans en de kwatrijnen ... - 1973

NN Nieuwe verzen - 1913

NN Hat Omar Khayyám bistien en sels kwatrinen skreaun - 1961

NN Onder de streep. Persoonlijkheden - 1909

Pr. Rubaiyat - 1966

Prick, Harry G.M. 'Hear from the higher world thy destiny' - 1993

Prick, Harry G.M. 'The only friend I have ever had'' - 1994

Prick, Harry G.M. 'That fuller understanding, each to each' - 1992

Schagen, Johan van Een afscheid - 1997

Schagen, Johan van Leven en levenshouding van Omar Khayyam - 1993

Scharten, Carel Overzicht der Nederlandsche letteren - 1915

Seyed-Gohrab, A. A. Omar Khayyamís Transgressive Ethics ... 2020

Seyed-Gohrab, A.A. Mehdi Aminrazavi - 2008

Simons, Wilfred De luie kater van de Perzische poŽzie - 2001

Spillebeen, Willy Omar Khayyam en zijn Rubaiyat - 2007

Tijdens, E.F. Op zoek naar Omar's stem - 1957

Veer, Janneke van der Het jaar van Omar Khayyám - 2009

Verspoor, Dolf Goud uit lood - 1992

Vinosous, V. Omars eeuwenoude wijsheid van de wijn - 1961

Vliet, H.T.M. van Eine Welt in Worten - 1997

Vliet, H.T.M. van Von der Übersetzung zur Intertextualität - 2001

Voeten, Bert Omar Khayyam, Rubaiyat - 1956

Wadman, A. Kwatrinen fan Omar Khayyam - 1955

Weekhout-Zijderveld, G. Willem de Mérode en Omar Khayyam - 1987

Weijts, Christiaan Meer dan gedichtjes lezen - 2006

Weijts, Christiaan Perzische cultfiguur van het Westen - 2001

Weiland, J. Het stille feest - 1959

Weststrate, M. Vertaling als hulpmiddel - 1967

Woltz, W. Manuscript Rubaiyat in Cambridge vervalsing - 1978